Експертні висновки

1. «Маркетинг»
     

 Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

2. «Облік і аудит»

  Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».

3. «Товарознавство та комерційна діяльність»

   Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»

 4. «Готельно-ресторанна справа»

 Витяг з висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

 

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення  акредитаційної експертизи спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

 

5. «Психологія»
 

 Витяг з висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальності 8.03010201 «Психологія» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»

6. «Корекційна освіта »

  Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» та спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого  навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  7. «Фінанси і кредит »
   Висновоки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів зі  спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у Миколаївському коледжі вищого  навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
  8. «Економiка»
  ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної освітньо-професійної програми Економіка зі спеціальності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
  9. «Готельне обслуговування»
  Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування» (241 «Готельно-ресторанна справа») галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» (24 «Сфера обслуговування») у Миколаївському коледжі Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
  10. «Журналістика»
  Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів із напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» (спеціальності 061 «Журналістика») у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
  11. «Психологія»
  Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (053 «Психологія») у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
  12. «Організація виробництва»
  Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» у Миколаївському коледжі Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
  13. «Облік і аудит»
  Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».
  14. «Право»
  Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» галузі знань 081 «Право» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».
  15. «Видавнича справа та редагування»
  Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 5.03030301 «Видавнича справа та редагування» галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» у Миколаївському коледжі ВНЗ «Університет «Україна».
  16. «Бухгалтерський облік»
  Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському коледжі ВНЗ «Університет «Україна».
  17. «Комерційна діяльність»
  Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 5.03050701 «Комерційна діяльність» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському коледжі ВНЗ «Університет «Україна».
  18. «Маркетинг»
  Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 6.030507 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».

sample image