Експертні висновки

1. «Маркетинг»
     

 Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

2. «Облік і аудит»

  Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».

3. «Товарознавство та комерційна діяльність»

   Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців зі спеціальності 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»

 4. «Готельно-ресторанна справа»

 Витяг з висновок акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

 

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення  акредитаційної експертизи спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

 

5. «Психологія»
 

 Витяг з висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальності 8.03010201 «Психологія» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»

6. «Корекційна освіта »

  Витяг з висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» та спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (за нозологіями)» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини вищого  навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  7. «Фінанси і кредит »
   Висновоки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів зі  спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у Миколаївському коледжі вищого  навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
                                                                                      8.      «Економiка»
                                                                    Висновки

sample image